Inspirationsföreläsning

Vill ni kickstarta resan mot ett mer agilt arbetssätt så är en föreläsning för hela gruppen ett bra sätt!
 Vi levandegör och konkretiserar de agila värden som är basen för att komma in rätt i arbetet från början och vad som är skillnaden mellan att göra agilt mot att även tänka agilt. Med utgångspunkt i det agila manifestets fyra värden tar vi er stegvis från grunden till den praktiska tillämpningen för ett utvecklarteam och vad det innebär i tanke och handling.
Vi avslutar med en liten blick utanför utvecklarteamet och mot de anpassningar som kan behövas i övriga organisationen för att skapa förväntad utväxling av ett agilt arbetssätt.

 

  •          Ca 1 timme

  •          Pris 5 000 kr + moms upp till 20 deltagare

  •          Vi kommer till er

 

Skicka bokningsförfrågan!