Funktionell arkitektur

Vilket syfte ska er webbplats fylla? Har ni ett intranät som underlättar medarbetarnas vardag, varje dag? Kan era leverantörer och kunder samarbeta med er på ett sätt som effektiviserar och förenklar deras jobb?

Vad menar vi?

Hur vet man vilken effekt funktionerna i våra systemstöd egentligen har i verksamheten? Om man inte vet vart man ska kan man inte gå vilse säger Nalle Puh, men om man inte vet vart man ska kan man heller inte mäta vilken framgång man gör. Om vi istället bestämmer oss för vilka effekter vi vill att systemen skall få för verksamheten kan vi även skapa mätpunkter och få indikationer på om vi är på väg i den riktning vi vill. Det är naturligtvis bäst om man gör detta innan man bygger systemet, men det är fullt möjligt att gå in efteråt och göra analysen och nödvändiga förändringar.

Hur kan vi hjälpa?

Rätt funktioner är A och O för ett effektivt systemstöd för din verksamhet och för att komma fram till de funktionerna behöver man göra en analys av både vad man som organisation vill att systemet skall bidra med och även vad dess användare, både interna och externa, vill att det skall bidra med för att fylla deras behov och krav och göra deras jobb enklare..
Exempel på verktyg vi använder: Effektkartläggning, systemkartläggning, processkartläggning