Funktionell arkitektur

En ensam sexhörning och en pil som pekar den i i en struktur av sexhörningar
Vilket syfte ska er webbplats fylla? Har ni ett intranät som underlättar medarbetarnas vardag, varje dag? Kan era leverantörer och kunder samarbeta med er på ett sätt som effektiviserar och förenklar alla parters jobb? Vilken verksamhetsnytta skapas av era systemstöd?

Vad menar vi?

 Om man inte vet vart man ska kan man inte gå vilse

säger Nalle Puh. En klok livsfilosofi men som kanske inte i alla lägen bidrar till effektivitet. Brist på mål gör det omöjligt att mäta framgång.  Med en tydlig bild av de effekter ett system ska bidra till kan verksamheten skapa mätpunkter och med hjälp av relevanta indikatorer avgöra om riktningen och funktionaliteten är rätt. Det är naturligtvis bäst att göra detta innan systemet byggs men det är fullt möjligt att även i efterhand göra analysen och nödvändiga förändringar.

Hur kan vi hjälpa?

Rätt funktioner är A och O för ett effektivt systemstöd och för att identifiera dem krävs en analys av både vad man som organisation vill att systemet skall bidra med och även vad dess användare, både interna och externa, har för behov för att skapa verksamhetsnytta. Exempel på verktyg som vi använder: Effektkartläggning, systemkartläggning, processkartläggning

 

Användarmål och funktioner från effektkartläggning

Användarmål och funktioner från effektkartläggning