Digital verksamhetsutveckling

Hela tillvaron är idag genomsyrad av digitala kanaler, allt från vårt arbete, kontakt med samhället och organisationer till vårt privatliv. Om vi inte anpassar oss till detta går vi miste om en massa möjligheter och kommer på sikt även tappa mark inom de områden vi idag fungerar väl inom.
Men inkörda arbetssätt och processer kan vara svåra att förändra, därför behöver man avsätta och lägga tid på att analysera och tänka efter på hur man faktiskt gör idag, vad det ger för fördelar och nackdelar samt hur man skulle vilja att det ska fungera i framtiden.

Kunden i fokus

Och framförallt är det hur våra kunder vill att vi ska fungera tillsammans med dom som vi måste ha klart för oss. Vad är deras syn på hur samarbetet med ditt företag eller organisation fungerar? Vad är det som är deras svårigheter och möjligheter i sin verksamhet? Kan vi underlätta och förbättra deras vardag på ett sätt som frigör resurser, ökar deras effektivitet och även ökar deras vinst? Och vad finns det för outnyttjad potential i att digitalisera delar av verksamheten? Det kan vara så att vi idag gör ett antal arbetsuppgifter som kunden istället skulle kunna göra själv, återigen kanske det är  processerna och arbetssättet som inte följt med i utvecklingen om så är fallet.

Hur går det till?

Till vår hjälp för detta arbete använder vi ett antal verktyg och utför workshops tillsammans med nyckelpersoner, både i din egna organisation och hos era kunder. Syftet är att skapa ett underlag för förändring, att kartlägga varje förändring mer i detalj samt skapa en roadmap för att på ett effektivt och smidigt sätt införa dessa förändringar i organisationen.
Exempel på verktyg vi använder: Processkartläggning, Business Model Canvas, Value Proposition Canvas, kundresa, digital mognadsgrad, systemkartläggning, organisationskartläggning