Digital verksamhetsutveckling

Dollartecken i en pil som pekar rakt uppåt
Tillvaron genomsyras av digitala kanaler och plattformar. I allt från arbete, kontakt med samhället och organisationer till privatliv krävs digital tillgång och kompetens. En naturlig följd av det är att såväl affärsutveckling som kommunikation kräver förändringsförmåga och anpassning. Samtidigt kan inkörda arbetssätt och processer vara svåra att förändra. Genom att inleda förändringsarbetet med en bild av vart man vill nå och hur dagens arbetssätt stödjer och inte stödjer det kan en förändring starta. Det kräver lite tid och analys men det är en klok framtidsinvestering.

Kunden i fokus

Framförallt ska nyttan för och relationen med kunden stå i fokus för arbetet. Hur ser kunden på samarbetet med ditt företag eller organisation? Vilka är deras svårigheter och möjligheter i verksamheten? Hur kan vi underlätta och förbättra deras arbete på ett sätt som frigör resurser, ökar effektiviteten och  vinst? Och vad finns det för outnyttjad potential i att digitalisera fler delar av verksamheten? Vår erfarenhet är att kunden i högre grad kan utföra uppgifter själv och samtidigt uppleva större nytta och nöjdhet. Processer och arbetssätt måste utvecklas parallellt med digitaliseringen.

Hur går det till?

Vi har flexibla verktyg och metoder för att arbeta tillsammans med både din organisation och era kunder.  I workshops tillsammans med nyckelpersoner identifierar och skapar vi underlag för förändring. Syftet är att kartlägga varje förändring samt skapa en handlingsplan för att på ett effektivt och smidigt sätt införa förändringarna i organisationen.
Exempel på verktyg som vi använder: Processkartläggning, Business Model Canvas, Value Proposition Canvas, kundresa, digital mognadsgrad, systemkartläggning, organisationskartläggning

 

Whiteboard med gula lappar för aktiviteter och ärenden i kolumner och rader