Agila arbetssätt

Agila arbetssätt är idag närmast en hygienfaktor för ett mjukvaruproducerande team.  Den stora potentialen ligger däremot inte bara i att arbeta agilt. De stora effektvinsterna kommer när utvecklingsteamet också tänker agilt.

Vad menas med agil?

Att jobba agilt innebär att tänka om, att arbeta utifrån tydliga värderingar och att reflektera över sitt sätt att agera. Agila ramverk, t.ex. Scrum, är inte färdiga metoder som man lär sig och sedan bara använder. De innehåller beprövade arbetssätt, men styrkan ligger snarare i att tänka, agera och fatta beslut baserat på agila värden och principer. Det är först då man har förutsättningar att ställa om sitt förhållnings- och arbetssätt på riktigt, och det är då den verkliga nyttan uppstår i form av ökat värde för kunderna.
I det agila manifestet uttrycks de värden som anses överordnade för att utveckla programvara med hög kvalitet.
Manifestet säger att vi värdesätter:
Individer och interaktioner framför processer och verktyg
Fungerande programvara framför omfattande dokumentation
Kundsamarbete framför kontraktsförhandling
Anpassning till förändring framför att följa en plan
Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger, värdesätter vi punkterna till vänster mer.

Hur gör vi

Det är lätt att lära sig vad det innebär att jobba agilt, men svårare att faktiskt anpassa sina processer och sätt att tänka. Det kan därför vara bra att ta hjälp. Vi har själva tillämpat och i samarbete med andra utvecklat agila arbetsätt i mer än tio år.  Vår erfarenhet inom området är stor med allt från att införa, leda, utbilda och coacha i agila arbetssätt  till att agera i olika agila roller, t.ex Scrum master och Produktägare.
Agila sprintar på en pil som pekar uppåt