Agila arbetssätt

Agila arbetssätt är idag närmast en hygienfaktor för ett mjukvaruproducerande team. Men skillnaden mellan effekterna man får ut från utvecklarteamets arbete om man bara gör agilt mot att tänka agilt är stor.

Vad menas med agil?

Att jobba agilt innebär att tänka om, att följa tydliga värderingar och att reflektera över sitt sätt att agera. Agila ramverk, t.ex. Scrum, är inte färdiga metoder som man lär sig och sedan bara använder. De innehåller beprövade sätt att jobba på, men styrkan ligger i att tänka, agera och fatta beslut baserat på de värden och principer som ligger bakom de agila arbetssätten. Det är då man är agil och det är då man faktiskt ställer om sitt sätt att jobba och ökar värdet för sina kunder. Och det är kundvärdet som i slutändan betyder allt!
I det agila manifestet uttrycks de värden man anser överordnade för att utveckla programvara med hög kvalitet.
Manifestet säger att vi värdesätter:
Individer och interaktioner framför processer och verktyg
Fungerande programvara framför omfattande dokumentation
Kundsamarbete framför kontraktsförhandling
Anpassning till förändring framför att följa en plan
Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger, värdesätter vi punkterna till vänster mer.

Hur gör vi

Det är lätt att lära sig vad det innebär att jobba agilt, men det är svårare att faktiskt anpassa sina processer och tankesätt efter det och därför är det bra att ta hjälp med att komma rätt.
Vi har jobbat med agila arbetsätt i mer än tio år och har stor erfarenhet av att införa, leda, utbilda och coacha i agila arbetssätt samt att agera i olika agila roller, t.ex Scrum master och Produktägare.